Las morcielhas doces

Sex, 18/03/2005 - 12:54


Ua beç un spanhol bieno a ua aldé de Mirandesa i dórun-le ua morcielha doce a comer. Cumo l spanhol gustou muito, pediu-le al mirandés que le disse la receita para el las fazer na sue tierra. Cumo l tiu mirandés era mui caçuador, dixo-le:
- Mira, ye mui simples! Dues sumanas antes de matares l cochino, dás-le solo miel a comer. Apuis, quando lo matares, ye solo atar las tripas i mais nada.
L spanhol assi fizo, mas quando fui a comer las morcielhas dixo:
- Fui porque l mirandés m’ansinou la receita cumo debie ser, senó you dirie q’esto era merda!
Cuntada por Celeste Miranda (Pruoba)
Recuolha de Carlos Ferreira